Bất Động Sản Dự Án chia sẻ với các bạn các căn cứ pháp lý được cho là vững chắc của dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Bắc Cống Vong đang được Bất Động Sản Nam Miền Tây - Đất Xanh Miền Tây triển khai cuối quý IV năm 2020 và đầu năm 2021.

Căn cứ pháp lý dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Bắc Cống Vong

  • Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại và khu dân cư Bắc Cống Vong, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang.
  • Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu thương mại dịch vụ và dân cư Bắc Cống Vong, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
  • Quyết định chủ trương đầu tư số 1160/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh Quyết định số 2310/QĐ/UBND ngày 24/9/2019

Liên hệ hotline 0889997786 -  Phòng kinh doanh dự án đặt chỗ và tư vấn các dự án khu đô thị tại Thoại Sơn An Giang


Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Bắc Cống Vong còn điểm gì nổi bật về tính pháp lý?


Với Quyết định 1/500 và quyết định giao đầu tư, cơ bản dự án đất nền An Giang - Khu thương mại dịch vụ và dân cư Bắc Cống Vong đã đủ cơ sở pháp lý để chủ đầu tư tiến hành đầu tư dự án này (tên chủ đầu tư đã được xác định trong các quyết định của UBND huyện Thoại Sơn và UBND tỉnh An Giang).

Tuy nhiên, điều nổi bật nhất theo nguồn tin chính thức từ UBND huyện Thoại Sơn công bố thì dự án này đã được chính chủ đầu tư trúng đấu giá phần đất chính của dự án, để hiểu rõ điểm nổi bật này hơn, ta phải hiểu rằng để một tài sản là quyền sử dụng đất đem ra bán đấu giá từ cơ quan Nhà nước, thì các cơ quan đơn vị liên quan phải tạo được quỹ đất sạch (đã có bản vẽ kỹ thuật hoàn chỉnh, loại đất, quy hoạch cụ thể và không dính dấp gì với dân cư giáp ranh hiện hữu) thì mới được đấu giá công khai minh bạch. Do đó, đây là một điểm nổi bật để dự án này rất khác so với các dự án khác tại thị trường nhà đất miền tây chủ đầu tư phải tự mình đàm phán với dân cư xung quanh để mua lại đất làm dự án đó.

Batdongsanduan.com